Nauka

Zabawa

Bezpieczeństwo

O Naszym przedszkolu

content_img_1Najlepsze przedszkole pod słońcem. Cudowne panie i odlotowa pani dyrektor. Przedszkole na szóstkę z plusem

Misją naszego Przedszkola jest:

 • kreowanie człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych;
 • tworzenie życzliwej atmosfery opartej na kulturze osobistej dzieci, rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy;
 • pomoc w kształtowaniu osobowości przez rozbudzanie ciekawości świata, samodzielnego rozwiązywania problemów, odkrywania w każdym dobra, uczenia odpowiedzialności za słowa i czyny;
 • wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy jakich potrzebują żyjąc w społeczeństwie;
 • wpajanie zasad patriotyzmu z ukierunkowaniem na własny region.

Oczekujemy, że absolwent Przedszkola nr 66 będzie:

 • odpowiedzialny w podejmowaniu życiowych decyzji;
 • koleżeński, tolerancyjny, opiekuńczy;
 • komunikatywny, kreatywny;
 • samodzielny, zaradny, realista;
 • ambitny, ciekawy świata i będzie rozwijał pasje życiowe i zainteresowania;
 • znał i stosował uniwersalny system wartości;
 • wrażliwy na krzywdę i kierujący się prawdą.

Ostatnie Aktualności