“Kufer Leona”

„Kufer Leona” , czyli zajęcia muzealne w przedszkolu w ramach realizacji europejskiego projektu Erasmus + „Mali Tropiciele czyli przedszkolaki śladami dziedzictwa kulturowego Europy”.

“Kufer Leona”