“Przedszkolaki czytają -Europę zdobywają”

Projekt edukacyjny “Przedszkolaki czytają -Europę zdobywają” za główne cele  przyjmuje:

  • poznanie przez wychowanków polskiej literatury dziecięcej, znajomość jej autorów oraz uświadamianie bogactwa zbiorów i gatunków ojczystej literatury jako dziedzictwa kulturowego .
  • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
  • Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej nada również charakter patriotyczny.
  • Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni – języka, kultury, literatury wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość.
  •  Wprowadzenie przedszkolaków w świat literatury dziecięcej, spróbujemy pobudzić ich wyobraźnię twórczą, zainteresowania czytelnicze- zainteresowanie książką, wzbogacić zasób słownictwa
  • Poprzez przygotowanie zajęć tematycznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tabletów i innych narzędzi TIK oraz wykorzystując zdobytą wiedzę zawartą wysłuchanych i zapamiętanych przysłowiach, utworach, opowiadaniach, baśniach i wierszach dzieci staną się współtwórcami serii książeczek elektronicznych.