Informacja Dyrektora!

Szanowni Państwo!

W czwartek 25 marca , na konferencji prasowej poświęconej kwestiom walki z epidemią koronawirusa, Premier Mateusz Morawiecki i Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawili nowe obostrzenia epidemiczne. Ogłoszono, że Przedszkola będą zamknięte od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Wyjątek stanowić będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych między innymi : żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straż pożarnej.

Informacje o opiece nad dziećmi wyżej wymienionych służb zostaną Państwu przesłane e-mailem.

Z poważaniem

Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66