Wyniki rekrutacji do przedszkola.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego przedszkola.

Ważna informacja:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 23.04.2021r. do godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejscem w przedszkolu.