Kategoria: Bez kategorii

Zamknięcie przedszkola do 18 kwietnia.
Zamknięcie przedszkola do 18 kwietnia.

Informuję, że decyzją Rządu dotychczasowe obostrzenia dotyczące zamknięcia przedszkoli zostały przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Światowy Dzień Autyzmu
Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu Jesteśmy RAZEM 💙

Jesteśmy razem!! Foto relacja. Zapraszamy.

Ważne Informacje!
Ważne Informacje!

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 roku od 29.03.2021 do 11.04.2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek :

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 5. e) wykonują działania ratownicze
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 Stosowny wniosek można wypełnić na miejscu przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Z poważaniem

                                                                                                                Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66

Informacja Dyrektora!
Informacja Dyrektora!

Szanowni Państwo!

W czwartek 25 marca , na konferencji prasowej poświęconej kwestiom walki z epidemią koronawirusa, Premier Mateusz Morawiecki i Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawili nowe obostrzenia epidemiczne. Ogłoszono, że Przedszkola będą zamknięte od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Wyjątek stanowić będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych między innymi : żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straż pożarnej.

Informacje o opiece nad dziećmi wyżej wymienionych służb zostaną Państwu przesłane e-mailem.

Z poważaniem

Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66

Tydzień Mózgu
Tydzień Mózgu

Przez cały tydzień od 15 do 21 marca przedszkolaki uczestniczyły w ciekawych formach zajęć, mających na celu pobudzenie pracy mózgu. Były to zabawy z zakresu kinezjologii edukacyjnej, storytelling z pomocą story cubes, malowanie obrazu Antoniego Kozakiewicza “Wiosna”, zabawy z chustą animacyjną, kodowanie, zabawy sensoryczne cieczą nienewtonowską, czyli dzieci zamieniły się w małych badaczy i przeprowadziły ciekawy eksperyment, oglądały interesujący film edukacyjny : “BYŁO SOBIE ŻYCIE – MÓZG”.  Dowiedziały się, że dzięki mózgowi widzimy, słyszymy, czujemy, gromadzimy i przetwarzamy informacje, a także  co to jest mózg, do czego jest nam potrzebny, co dzięki niemu możemy robić i jak o niego prawidłowo dbać.

 

“Wiosenne piosenki”
“Wiosenne piosenki”

Za co lubimy wiosnę ?

Za przylaszczkę, pierwiosnek.
Za sasankę w futerku, za żaby kumkające.
Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące.

Wiosenne piosenki naszych przedszkolaków.

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

W naszym przedszkolu wiosna zagościła na dobre. Wszędzie unosił się zapach szczypiorku i warzyw: sałaty, pomidorów, ogórków,  rzodkiewki. Przedszkolaki z  okazji Pierwszego Dnia Wiosny samodzielnie wykonały “wiosenne kanapki” . Kanapeczki były bardzo kolorowe, smaczne, a dzieci bardzo zadowolone i najedzone.

Zapraszamy do fotorelacji z Dnia Wiosny

Witamy Dzień Wiosny.

Walentynki
Walentynki

Walentynki w naszym przedszkolu były prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych aktywnościach związanych z walentynkami. Nie zabrakło oczywiście sercowych pozytywnych uczuć. Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko otrzymało “walentynkę”.

Relacja z “Walentynek”

“Tłusty Czwartek”
“Tłusty Czwartek”

Zgodnie z  polską tradycją w Tłusty Czwartek każdy powinien zjeść pączka. Tak też i było w naszym przedszkolu.  W ciągu dnia poznaliśmy historię pączka i zwyczaj obchodzenia Tłustego Czwartku w Polsce oraz w wybranych krajach Europy. A na drugie śniadanie wszyscy zajadali wyczekane pączki.

relacja z “Tłustego Czwartku”