Kategoria: Bez kategorii

Dzień Dziecka.
Dzień Dziecka.

Dzień Dziecka jest jednym z najważniejszych dni w naszym kalendarzu przedszkolnym. W tym dniu na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Były zabawy z balonami, z postaciami z bajek, dyskoteka, interaktywne kino oraz zabawy i tańce na świeżym powietrzu .  Na przedszkolaków czekały również słodkie niespodzianki i upominki. Życzymy wszystkim dzieciom radości i samych słonecznych dni!

Zdjęcia z Dnia Dziecka.

Przerwa urlopowa w miesiącu lipcu.
Przerwa urlopowa w miesiącu lipcu.

Lista przyjętych dzieci do przedszkola.
Lista przyjętych dzieci do przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

22 Kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi.
22 Kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie.

Nasze przedszkolaki także uczą się, jak żyć ekologicznie.

Relacja z Dnia Ziemi.

Wyniki rekrutacji do przedszkola.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do naszego przedszkola.

Ważna informacja:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 23.04.2021r. do godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejscem w przedszkolu.

Zamknięcie przedszkola do 18 kwietnia.
Zamknięcie przedszkola do 18 kwietnia.

Informuję, że decyzją Rządu dotychczasowe obostrzenia dotyczące zamknięcia przedszkoli zostały przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Światowy Dzień Autyzmu
Światowy Dzień Autyzmu

2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu Jesteśmy RAZEM 💙

Jesteśmy razem!! Foto relacja. Zapraszamy.

Ważne Informacje!
Ważne Informacje!

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 roku od 29.03.2021 do 11.04.2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek :

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 5. e) wykonują działania ratownicze
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 Stosowny wniosek można wypełnić na miejscu przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Z poważaniem

                                                                                                                Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66

Informacja Dyrektora!
Informacja Dyrektora!

Szanowni Państwo!

W czwartek 25 marca , na konferencji prasowej poświęconej kwestiom walki z epidemią koronawirusa, Premier Mateusz Morawiecki i Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawili nowe obostrzenia epidemiczne. Ogłoszono, że Przedszkola będą zamknięte od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Wyjątek stanowić będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych między innymi : żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straż pożarnej.

Informacje o opiece nad dziećmi wyżej wymienionych służb zostaną Państwu przesłane e-mailem.

Z poważaniem

Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66