Kategoria: Bez kategorii

Ważne Informacje!
Ważne Informacje!

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 roku od 29.03.2021 do 11.04.2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek :

 • rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rodziców dzieci, którzy:
 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 5. e) wykonują działania ratownicze
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 Stosowny wniosek można wypełnić na miejscu przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Z poważaniem

                                                                                                                Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66

Informacja Dyrektora!
Informacja Dyrektora!

Szanowni Państwo!

W czwartek 25 marca , na konferencji prasowej poświęconej kwestiom walki z epidemią koronawirusa, Premier Mateusz Morawiecki i Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawili nowe obostrzenia epidemiczne. Ogłoszono, że Przedszkola będą zamknięte od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Wyjątek stanowić będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych między innymi : żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straż pożarnej.

Informacje o opiece nad dziećmi wyżej wymienionych służb zostaną Państwu przesłane e-mailem.

Z poważaniem

Anna Lelewska

Dyrektor Przedszkola nr 66

Tydzień Mózgu
Tydzień Mózgu

Przez cały tydzień od 15 do 21 marca przedszkolaki uczestniczyły w ciekawych formach zajęć, mających na celu pobudzenie pracy mózgu. Były to zabawy z zakresu kinezjologii edukacyjnej, storytelling z pomocą story cubes, malowanie obrazu Antoniego Kozakiewicza “Wiosna”, zabawy z chustą animacyjną, kodowanie, zabawy sensoryczne cieczą nienewtonowską, czyli dzieci zamieniły się w małych badaczy i przeprowadziły ciekawy eksperyment, oglądały interesujący film edukacyjny : “BYŁO SOBIE ŻYCIE – MÓZG”.  Dowiedziały się, że dzięki mózgowi widzimy, słyszymy, czujemy, gromadzimy i przetwarzamy informacje, a także  co to jest mózg, do czego jest nam potrzebny, co dzięki niemu możemy robić i jak o niego prawidłowo dbać.

 

“Wiosenne piosenki”
“Wiosenne piosenki”

Za co lubimy wiosnę ?

Za przylaszczkę, pierwiosnek.
Za sasankę w futerku, za żaby kumkające.
Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące.

Wiosenne piosenki naszych przedszkolaków.

Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny

W naszym przedszkolu wiosna zagościła na dobre. Wszędzie unosił się zapach szczypiorku i warzyw: sałaty, pomidorów, ogórków,  rzodkiewki. Przedszkolaki z  okazji Pierwszego Dnia Wiosny samodzielnie wykonały “wiosenne kanapki” . Kanapeczki były bardzo kolorowe, smaczne, a dzieci bardzo zadowolone i najedzone.

Zapraszamy do fotorelacji z Dnia Wiosny

Witamy Dzień Wiosny.

Walentynki
Walentynki

Walentynki w naszym przedszkolu były prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych aktywnościach związanych z walentynkami. Nie zabrakło oczywiście sercowych pozytywnych uczuć. Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko otrzymało “walentynkę”.

Relacja z “Walentynek”

“Tłusty Czwartek”
“Tłusty Czwartek”

Zgodnie z  polską tradycją w Tłusty Czwartek każdy powinien zjeść pączka. Tak też i było w naszym przedszkolu.  W ciągu dnia poznaliśmy historię pączka i zwyczaj obchodzenia Tłustego Czwartku w Polsce oraz w wybranych krajach Europy. A na drugie śniadanie wszyscy zajadali wyczekane pączki.

relacja z “Tłustego Czwartku”

9 lutego Obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.
9 lutego Obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.

9 lutego obchodziliśmy “Dzień Bezpiecznego Internetu”. Jest to kolejna z akcji przeprowadzanych w naszym przedszkolu mająca na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach on-line.  W ramach wspomnianych obchodów dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

relacja z “Dnia Bezpiecznego Internetu”

Dzień Babci i Dziadka.
Dzień Babci i Dziadka.

“Dla kogo ta laurka,

W słońcu, zieleni, chmurkach?

“Dla kogo każda wnuczka,

Dla kogo każdy wnuczek,

Maluje dzisiaj kwiaty,

Przynosi upominek?

Dla kogo jest ten wierszyk

I życzenia od dzieci?

Już wiecie? Oczywiście!

Dla wszystkich Babć i Dziadków na świecie!”

Zapraszamy do obejrzenia filmików z okazji “Dnia Babci i Dziadka” 🙂

Rozmowy przedszkolaków, czyli Dzień Babci i Dziadka” gr. “Motylki”

Yellow Butterflies TV “Dzień Babci i Dziadka”

Dzień Babci i Dziadka gr. “Kotki”

Dzień Babci i Dziadka gr. “Pszczółki”

Dzień Babci i Dziadka gr. “SMYKI”

Dzień Babci i Dziadka gr. “Biedronki”

“Wesołych Świąt”
“Wesołych Świąt”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Przedszkolakom oraz ich Rodzinom.
Niech ten wyjątkowy czas pełen będzie radości, nadziei, spokoju i wzruszeń oraz rodzinnego ciepła,
Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, a w nadchodzącym roku dopisuje Państwu zdrowie, szczęście oraz wszelka pomyślność.

Życzy:
Dyrektor mgr. Anna Lelewska,
Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Przedszkola  Nr 66