Kategoria: Bez kategorii

Wigilia w Przedszkolu.
Wigilia w Przedszkolu.

Czas wspólnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w  przedszkolu zakończony dzisiaj  wspólną uroczystą wigilią. Dzieci w tym dniu wspólne kolędowały, dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzeń oraz zjadły wspólny wigilijny obiad. Oczywiście nie zabrakło  prezentów od Gwiazdora.

Świąteczny czas, czyli Wigilia w przedszkolu.

Klauzula RODO
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO – osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka

Obowiązek informacyjny – dla osób trzecich, od których dane nie są zbierane – osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 66 ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz.

 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Przedszkole nr 66 ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz.

 3. Celem przetwarzania danych Pani / Pana jest odbiór wychowanka z placówki oświatowej zgodnie z nadanym upoważnieniem przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, a także na podstawie przesłanki z art. 6 lit. 1 pkt. c) RODO ( obowiązek prawnie ciążący na administratorze).

 4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa tj.art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości przekazania wychowanka osobie wskazanej w upoważnieniu wystawionym przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

 6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko,nr dowodu osobistego

 7. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz placówki oświatowej.

 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania wychowanka do placówki oświatowej. Pani / Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu nauki wychowanka w placówce oświatowej.

 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;

 2. poprawiania swoich danych osobowych;

 3. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

  1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

  2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który wskazał Państwa w upoważnieniu do odbioru wychowanka z placówki oświatowej.

12. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy także, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole nr 66 , NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie zamieszczenia ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby ( w tym dziecka) wymaga zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Prosimy wszystkich Państwa o poszanowanie wzajemnych praw.

Uwaga rodzice! Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć!
Uwaga rodzice! Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
grupa V 
został objęta kwarantanną i zdalnym nauczaniem do 14.12.2020r.

Rodzice dzieci, których dotyczy w/w sytuacja zostali powiadomieni telefonicznie.

Dyrektor Przedszkola nr 66

Anna Lelewska

“Mikołajki”
“Mikołajki”

Drogi święty Mikołaju

Przybądź do nas, bo już czas.

Wszystkie dzieci Cię kochają

i serduszka biją nam.

Tu w  przedszkolu wielu dzieciom

serca biją niby młot.

Nie pozwól nam długo czekać,

bo nadchodzi ciemna noc.

4 grudnia do naszego Przedszkola zawitał Święty Mikołaj i zostawił pochowane w różnych miejscach upominki dla naszych grzecznych i kochanych przedszkolaków.

Zapraszamy do relacji w linku:

Mikołaj w przedszkolu.

Bydgoski Budżet Obywatelski.
Bydgoski Budżet Obywatelski.

Szanowni Państwo!!

W dniach od 1 do 30 grudnia odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

Numer naszego projektu to 320.

Postarajmy się wspólnymi siłami o modernizację naszego placu zabaw wraz z utworzeniem ekologicznej strefy edukacyjnej. Wystarczy zagłosować !!!

Serdecznie zachęcamy !!!!🥰🥰💪

Pasowanie na przedszkolaka w gr. “Kotki”
Pasowanie na przedszkolaka w gr. “Kotki”

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość.
Dla naszych maluszków był to pierwszy, bardzo ważny występ.
Najważniejszym momentem było dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor.

Wracamy!!
Wracamy!!

Drodzy Państwo,

Od 16.11.2020 (poniedziałek) zapraszamy wszystkie przedszkolaki do przedszkola.

Do zobaczenia!! 🙂

11 listopad Dzień Niepodległości Polski.
11 listopad Dzień Niepodległości Polski.

Narodowe ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Dlaczego świętujemy 11 LISTOPADA?

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa.
Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11. 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

A tak w zeszłym roku śpiewaliśmy razem hymn :

Śpiewanie hymnu!!

 

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku zamknięciem placówki.
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku zamknięciem placówki.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem dot. Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku zamknięciem placówki z powodu COVID-19.

Ważne Informacje.
Ważne Informacje.

Drodzy Rodzice,

W związku z potwierdzeniem zakażenia Covid-19 w Przedszkolu nr 66 z dniem 3.11.2020 nasza placówka przechodzi na nauczanie zdalne do dnia 13.11.2020r.

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola nr 66

mgr Anna Lelewska.