Nauczyciele:
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Magdalena Kucewicz
Natalia Tomczynska - lektor
Grażyna Jankowska - pomoc nauczyciela

yellowbutterflies66@wp.pl