Nauczyciele:
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Marta Tyczyńska
Natalia Gapińska - lektor języka angielskiego
Dagmara Białecka - pomoc nauczyciela

yellowbutterflies66@wp.pl