Jeżyki
Nauczyciele:
mgr Małgorzata Czyżnikiewicz
mgr Agnieszka Banaszkiewicz
Pomoc nauczyciela:
Wincenta Laska

jezyki.pp-66@wp.pl