Lions
Nauczyciele:
mgr Dorota Kopczyńska
mgr Bożena Marchel
lektor języka angielskiego: Miss Jenny
pomoc nauczyciela: Grzegorz Burzyński

lions.pp-66@wp.pl