Grażyna Koralewska
mgr Anna Józefczyk
mgr Dawid Libera
Pomoc nauczyciela:
Aleksandra Szczecińska

stokrotki.pp-66@wp.pl