Z życia przedszkolakaBezpieczny przedszkolak

Impreza organizowana zostaa przez Komend Miejsk Policji w ramach akcji 'Akademii Bezpieczestwa - bezpieczna droga do przedszkola' w Mylcinku.

Dzieci bawic si ucz si jak zachowywa si wobec agresywnego psa, jak porusza si po drogach publicznych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.