Z życia przedszkolakaJa si tak bardzo, bardzo postaram
i zrobi prezent dla Mikoaja.
Zrobi mu szalik pikny i nowy,
eby go nosi w noce zimowe.
I eby nie zmarz w szyj i w uszy,
gdy z burej chmury nieg zacznie prszy.
Niech si ucieszy Mikoaj wity-
tak rzadko kto mu daje prezenty!