Z życia przedszkolakaDalej, dalej do ogrdka dzieci
ju nas wiosna wita, soce jasno wieci...