Z życia przedszkolakaTYGRYSKI REPREZENTUJ PRZEDSZKOLE NA KONKURSIE EKOLOGICZNYM ZORGANIZOWANYM W PRZEDSZKOLU NR 34 NA BONIU