Z życia przedszkolaka26 wrzenia 2013 r.
Kolejny ju raz spotkalimy si na Festynie Rodzinnym ROWEROWO ZAKRCENI.
Bya to doskonaa okazja, by dzieci wraz z rodzicami sprawdziy swoje umiejtnoci jazdy na rowerze, wiedz z zakresu znajomoci zasad ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.