Z życia przedszkolaka'Bezpiecznie w domu, szkole i na ulicy czyli AKADEMIA BEZPIECZESTWA' zorganizowana w Mylcinku przez Komend Miejsk Policji, Stra Poarn i Stra Miejsk Bydgoszczy