Z życia przedszkolakaCzytaj dziecku 20 minut dziennie - codziennie
czyli BOOKCROSSING W PRZEDSZKOLU