Z życia przedszkolakaPRZEDSZKOLIADA 2015
puchar w midzyprzedszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez Szko Podstawow nr 41 dla naszych zawodnikw.