Z życia przedszkolakaPIERWSZY DZIE WIOSNY, czyli ROWEREM PO EUROPIE