Z życia przedszkolakaPrzedszkolna Rodzina zawody sportowe rozpoczyna czyli YES YES YES - PRZEDSZKOLE 66 JEST THE BEST