Z życia przedszkolaka'AKADEMIA BEZPIECZESTWA' zorganizowana w Mylcinku przez Komend Miejsk Policji, Stra Poarn i Stra Miejsk Bydgoszczy