Z życia przedszkolakaDzi w przedszkolu miech i tace, z wodzirejem mamy bal, przyszy rne przebierace z przystrojonych piknie sal. Wszyscy razem ju tacuj, pa z krlow, z kotem mysz, w rytm muzyki podskakuj, pszczka Kasia, rycerz Krzy.