Smyki

Nauczyciele:

mgr Paulina Mikołajczak

mgr Agnieszka Majewska

Pomoc nauczyciela:
Sylwia Kwiatek

E-mail: smyki.pp-66@wp.pl