👧Smyki🧑

Nauczyciele:

mgr Paulina Mikołajczak

mgr Dawid Libera

Pomoc nauczyciela:
Sylwia Kwiatek

E-mail: smyki.pp-66@wp.pl