Jeżyki

                                

Nauczyciele:
mgr Małgorzata Czyżnikiewicz
mgr Agnieszka Banaszkiewicz

 Pomoc nauczyciela:
Regina Szreder

  e-mail: jezyki.pp-66@wp.pl