Cała Polska Czyta Dzieciom, czyli słuchamy bajek czytanych przez naszych absolwentów.