“Klub Czytającego Gościa” w ramach realizacji europejskiego projektu.