“Motylki”- dzielnie wykonujące zadania w swoich domach.