“Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję” – tydzień ekologiczny u Biedronek