Smyki: “…a na drugą przejdę stronę przy świetle zielonym”