Uczestniczymy w audycji muzycznej – Filharmonia On-line.