W ramach realizacji europejskiego projektu PO WER “Przedszkolaki czytają Europę zdobywają” nagrodzeni zostali uczestnicy konkursu “Pamiętnik z wakacji”