Yellow Butterflies – Magiczna moc bajek – Piszemy list do naszego kolegi