Yellow Butterflies -Pani Ania opowiada nam o swoim spotkaniu z naszymi partnerami z Czech i Słowacji