Yellow Butterflies – Podczas zajęć popołudniowych uczymy się współpracować w małych zespołach