Zabawy matematyczne “Tangramy”, czyli bąbel matematyczny.