Erasmus + “Mali Tropiciele czyli przedszkolaki śladami dziedzictwa kulturowego Europy”

Projekt edukacyjny “Mali Tropiciele, czyli przedszkolaki śladami dziedzictwa kulturowego Europy”
za główne cele przyjmuje:
– poznanie dziedzictwa kulturowego swojej Ojczyzny i krajów Europy – promowanie dorobku krajów europejskich wśród uczestników pośrednich – członków organizacji, wychowanków przedszkola i partnerów edukacyjnych, środowiska społecznego naszych wychowanków;
– aktywizacji społeczeństwa w obszarze kreatywnej kultury gdzie Europejczyk jest aktywnym uczestnikiem działań kulturowych jako twórca i odbiorca;
– kształcenie otwarte i na odległość -wymiana doświadczeń, podnoszenie kompetencji zawodowych uczestników bezpośrednich projektu oraz uczestników pośrednich ( wychowanków przedszkola i ich środowiska rodzinnego).
– podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu.
Projekt “Mali Tropiciele, czyli przedszkolaki śladami dziedzictwa kulturowego Europy” poprzez poznanie kultury i tradycji własnego kraju i krajów europejskich. uświadamianie dzieciom tożsamości narodowej, znajomość i poszanowanie wartości i symboli narodowych oraz świadomość dziedzictwa kulturowego jako narodu wielopokoleniowego w kontekście bycia członkiem społeczności europejskiej. Tropem dzielnego przedszkolaka dzieci wyruszą w podróż aby poznać swoją Ojczyznę i wybrane kraje Europy poprzez przygotowanie zajęć tematycznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tabletów i innych narzędzi TIK oraz wycieczek bezpośrednich i w wersji online.