Erasmus+ KA2 “Plant a tree, plant your future”.


 

Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy bierze udział w projekcie międzynarodowym we współpracy z przedszkolami ze Słowacji i Czech.

Kindergarten nr 66 Bydgoszcz takes part in transnational cooperation with kindergartens from Slovakia and the Czech Republic.

 


 

Motto projektu: Motto of the Project:

  • „Zasadź drzewo, zasadź swoją przyszłość”
    „Plant a tree, plant your future”

Cel projektu: Aims of the Project:

  • Wzbogacenie wiedzy o środowisku naturalnym i jej ochronie
    To have/ improve knowledge about the environment and its protection

Tematyka projektu: Topics:

  • Segregacja odpadów i recykling – separation and recycling
  • Sadzenie roślin i drzew – planting
  • Ochrona środowiska – protection of environment
  • Oszczędzanie energii – energy saving

Działania: Tasks:

Wizyta partnerów ze Słowacji i Czech: