Czyste
miasto

 


 

Projekt ekologiczny dotyczący współczesnego problemu cywilizacyjnego

“Czyste miasto”

(Clean city)