“Przedszkolaki czytają -Europę zdobywają”

“Przedszkolaki czytają -Europę zdobywają” za główne cele przyjmuje:

  • poznanie przez wychowanków polskiej literatury dziecięcej, znajomość jej autorów oraz uświadamianie bogactwa zbiorów i gatunków ojczystej literatury jako dziedzictwa kulturowego .
  • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
  • Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej nada również charakter patriotyczny.
  • Poznanie i zrozumienie swoich korzeni – języka, kultury, literatury wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość.
  • Wprowadzenie przedszkolaków w świat literatury dziecięcej, spróbujemy pobudzić ich wyobraźnię twórczą, zainteresowania czytelnicze- zainteresowanie książką, wzbogacić zasób słownictwa.
  • propagowanie ciekawej lektury europejskiej, mogącej być inspiracją do dalszej twórczości i kreatywnej zabawy do pobudzenia i rozwoju u dzieci wyobraźni twórczej i otwartości na nowe możliwości -na Europę.
  • Przygotowanie zajęć tematycznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tabletów i innych narzędzi TIK oraz wykorzystując zdobytą wiedzę zawartą wysłuchanych i zapamiętanych przysłowiach, utworach, opowiadaniach, baśniach i wierszach dzieci staną się współtwórcami  książeczek elektronicznych.

W ramach realizacji projektu pragniemy zorganizować cykl zajęć czytelniczych z udziałem wielu gości, zabierzemy wychowanków w magiczny świat baśni w „Klubie czytającego gościa”. Współpracując z Biblioteką Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Biblioteką Osiedlową dzieci wezmą udział w zajęciach czytelniczych, założą własne karty biblioteczne, poznają zasady zachowania się w bibliotece, będą mogły wypożyczać wybrane przez siebie pozycje literackie, dowiedzą się również jak należy obchodzić się z książką. Dodatkowo wezmą udział w spotkaniach z autorami ciekawych książek dla dzieci a urozmaiceniem będzie poznanie innych technik słuchania, czytania i prezentowania książki z wykorzystaniem teatrzyku KAMISHIBAI i AUDIOBOOKÓW.